Výstava Karla Holuba v Emauzích

Výstava Karla Holuba Sarkofág pro královnu je šperk.
Do 25. října ji můžete navštívit ve výstavní síni opatství Emauzy (Vyšehradská 49, Praha 2).
Katedrála sv. Lukáše v Roskilde nedaleko Kodaně je od 15. století pohřebištěm dánských
panovníků. V loňském roce byl do poslední volné boční kaple v katedrále uložen a zatím
zahalen skleněný sarkofág pro dánskou královnu Margrethe II. Před 15 lety si ho Její Výsost
královna objednala u dánského sochaře Bjørna Nørgaarda, který několik let zadával bez
úspěchu tavbu skleněného sarkofágu sklářským hutím v Japonsku, Číně a USA. Uspěl teprve
u českého skláře a sklářského technologa Zdeňka Lhotského, který tento kolos tavil ve
své proslulé dílně v Pelechově u Železného Brodu. Na přelomu let 2014 a 2015 začaly první
zkušební tavby. Čtyřtunový skleněný objekt začal vznikat ze šesti skleněných částí. Každý kus
vážil po utavení zhruba 900 kilogramů a každý musel po utavení zůstat několik měsíců v peci,
aby dostatečně vychladl a nedocházelo k vnitřnímu pnutí. Na výrobě se podíleli kromě
Lhotského a dánských i italských umělců ještě pražští cizeléři z firmy Karla Holuba. Realizaci
sarkofágu zachytil na vlastních náčrtech, fotografiích, modelech a obrazech Karel Holub.
Výstavu doprovází i dvoumetrová, z měděného plechu tepaná socha archanděla Gabriela
z roku 2012, jejíž stejnojmenný originál hlásal se střechy kostela název přilehlého kláštera sv.
Gabriela na Smíchově. Beuronské umění a návštěvníci kostela Zvěstování Panně Marii při
klášteře sv. Gabriela tuto sochu znají, nyní ji mohou obdivovat s dalšími díly Karla Holuba v
Emauzích.