Poštovní známky a vydané knihy s Beuronskou tématikou

Poštovní známky a vydané knihy s beuronskou tématikou

Články – Texty
Na známce nominální hodnoty 11,- Kč je deskový obraz Mater Dei (Matka Boží) z roku 1898, na němž je Panna Maria s Ježíškem, umístěný v apsidě kostela sv. Gabriela. Součástí kruhového obrazu jsou latinské texty Maria Mater Misericordiae (Maria Matka milosrdenství), Qui me invenerit inveniet vitam et hauriet salutem a Domino (Ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina spásy) a Sedes sapientiae (Stolice moudrosti) doplněna texty MATER DEI (1898) a KOSTEL SV. GABRIELA V PRAZE. Na známce nominální hodnoty 13,- Kč je Pantokrator – Kristus Vševládce, který je v kostele zobrazen v klenbě apsidy. Součástí obrazu jsou latinské texty Ego sum-qui sum (Jsem, který jsem) a Pax vobis (Pokoj vám). Známka je doplněna texty PANTOKRATOR (1911) a KOSTEL SV. GABRIELA V PRAZE.

Známky vycházejí na aršíku, v jehož střední části je ornamentální kresba s texty BEURONSKÁ UMĚLECKÁ ŠKOLA a P. DESIDERIUS Lenz (1832-1928) – ZAKLADATEL. V dolní části aršíku je Pieta – Panna Maria s ukřižovaným Ježíšem na klíně, stěžejní nástěnná malba, na které P. Desiderius pracoval celých třicet let.

Autorem grafické úpravy emise byl akademický architekt a grafik Zdeněk Ziegler, autorem rytin byl grafik Miloš Ondráček.

V 7. ročníku ankety O nejkrásnější českou poštovní známku za rok 1999 se mezi 39 vyšlými známkami umístily známky s beuronskou tématikou na druhém a třetím místě.

Se známkami vyšly dvě obálky prvního dne vydání včetně příležitostných poštovních razítek. V obrazové části obálky s vylepenou známkou 11,- Kč je kresba hlavy podle pravidel kánonu Beuronské školy, na obálce s vylepenou známkou 13,- Kč je kresba anděla.

U příležitosti vydání známky dne 20.října 1999 vydala Česká pošta ještě příležitostné poštovní razítko s textem Beuronská umělecká škola a s datem vydání (20. října 1999) podle návrhu emauzského benediktina Antonína Vrbíka (žáka P. Desideria Lenze), razítko doplňuje zadní stranu pohlednic z kostela sv.Gabriela.

Nebyly nalezeny žádné obrázky