Kaple sv. Benedikta a navrácený mobiliář

Zprvu černobílá, posléze sestrami benediktinkami zvětšená a kolorovaná fotografie nejpozději z roku 1919 je poslední, na které je interiér kostela sv. Gabriela v Praze na Smíchově zobrazen v celém svém původním beuronském vybavení. Vlevo na fotografii je ještě vidět silně pozlacená mříž s motivem PAX, která oddělovala v postranní části kostela kapli sv. Benedikta.

Tato kaple po prodeji kláštera a kostela v roce 1919 zcela zanikla. Silně pozlacená PAX mříž byla odmontována stejně jako beuronský tabernákl nad původní kamennou menzou. Nákladními vlaky bylo vše po etapách, včetně mobiliáře z kláštera převezeno do Štýrska/Rakousko na hrad Bertholdstein, kde benediktinky pod stejným názvem Klášter sv. Gabriela našly svůj druhý domov.

Na Bertholdsteinu byla PAX mříž instalovaná na malém vnitřním nádvoří a oddělovala klauzurní část sester od vchodu do chórové kaple pro veřejnost.

Svatogabrielské sestry považují za svůj domov stále Prahu. Když se v roce 2008 rozhodly vystoupit z Beuronské kongregace a pro ně již příliš rozsáhlý klášter na Bertholdsteinu prodat, měly velký zájem na tom, aby se PAX mříž, trůn abatyše a další mobiliář navrátil zpět do kostela sv. Gabriela v Praze. Mříž po téměř devadesáti letech byla silně zkorodovaná a pozlacení téměř zmizelo. Díky dobrovolné sbírce věřících kostela sv. Gabriela v Praze a restaurátorovi Karlu Holubovi je mříž zpět na svém původním místě.

Benediktinky Kláštera sv. Gabriela tak dopomohly k tomu, že je kostel sv. Gabriela v Praze na Smíchově jedinečnou a kompletní ukázkou beuronského kostelního interiéru, který nemá na celém světě obdoby.

Na návrhu kaple sv. Benedikta je zobrazena levá jižní část s oknem, na hnědém pilíři vpravo ještě chybí postava sv. Jana Nepomuckého. Pod okno Lenz umístil Wuegerovo Poslední kolokvium (setkání) sourozenců sv. Benedikta a sv. Scholastiky. Sedící postava s modrou svatozáří je sv. Scholastika, uprostřed stojí připraven k odchodu sv. Benedikt, vpravo otevírá jeden z doprovázejících benediktinů dveře. Na návrhu pod vyobrazením chybějí nápisy, které toto setkání ve skutečnosti popisují: Prosila jsem tě a ty jsi nechtěl, tu prosila jsem svého Boha, nuže, můžeš-li, odejdi. (Říká sv. Scholastika svému bratrovi). Co jest to, sestro, co jsi to učinila. (Kárá sestru sv. Benedikt). A komentář nám vysvětluje, proč, když jsou dveře otevřené, sv. Benedikt nemohl odejít: Svou modlitbou způsobila sv. Scholastika průtrž mračen.

Barokní tabernákl s klasicistním oltářním nástavcem, který zde byl přechodně umístěn, byl v roce 2008 odstraněn. Na zdi je patrný obrys po původním dřevěném nástavci se sedlovou stříškou, uvnitř na světlešedé malbě byl pravděpodobně obraz sv. Benedikta. V roce 2008 sem byl umístěn beuronský krucifix, který visel v zastřešeném portiku na Bertholdsteinu. Na kamenné původní menze stojí beuronské pochodně.

Klekátko s motivem andělů a nápisem +SC.GABRIEL.ARCH+ a datací 1894, stejně jako zpovědní klekátko s vysouvací mřížkou dodávají kapli ucelený beuronský charakter.

Dne 13. září roku 2009 kapli sv. Benedikta vysvětil Mons. Václav Malý, biskup pražský.