Bohoslužby

Bohoslužby duchovní správy

Bohoslužby se konají každou neděli mimo červenec a srpen v 11.15 hodin, duchovní správce doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD.

Tyto nedělní mše sv. jsou zpravidla česky, v průměru 1x měsíčně i latinsky. Na latinských zpívá gregoriánský chorál Filip Srovnal nebo jsou účastny sbory, zpívající především renesanční polyfonii. Všechny čtyři adventní neděle se zpívají nedělní roráty. Jednou ročně o některé z velikonočních nedělí přichází gospelový sbor.

Bohoslužby tridentského obřadu

Bohoslužby v tradičním tridentském ritu se slouží každou neděli a ve vybrané svátky v 17.00 hodin. Slaví je kněží zpravidla z arcidiecéze pražské, mezi nimi především P. Jan Gerndt. Gregoriánský chorál zpívá prof. Evžen Kindler.