Beuronské umění, dědic starého Egypta

PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D., Mgr. Monica Bubna-Litic


Obě autorky pracovaly společně s týmem dalších odborníků na komentářích k iluminacím, které vznikaly koncem 19. století po dobu čtrnácti let v ženském klášterním ateliéru sv. Gabriela v Praze na Smíchově. Unikátní iluminovaný rukopis patří k výjimečným památkám sám o sobě, ale jeho význam vyniká ještě více, uvědomíme-li si jeho roli v jedinečném uměleckém celku, jímž je klášterní kostel. Hotové dvojlisty malované na pergamenu k příslušným liturgickým svátkům a slavnostem se používaly již v době jejich vzniku, protože nikdy nebyly svázány do kodexu. Sestry nepředpokládaly, že by je někdy uzřela veřejnost, a proto umělecky experimentovaly. Monice Bubna-Litic se po více než sta letech podařilo získat autorská práva k vydání. Kniha s iluminacemi vyšla pod názvem Liber evangeliorum (Nadační fond Malakim, 2016). Hana Navrátilová a Monica Bubna-Litic mají k vydání připravenou další publikaci s názvem
Egypt na Smíchově, kterou by rády v souvislosti s Liber evangeliorum představily. Pokusí se návštěvníkům přiblížit nejen zákony a pravidla beuronského umění, ale i vysvětit, proč umělkyně a umělci spojení v celoevropské Beuronské škole našli hlavní inspiraci právě v umění Egypta a proč se 2. generace Beuronské školy (asi od 20. let 20. století, zachovaná
například v Praze Řepích) liší od předchozí, ačkoli na ni navazovala. 1. generace vznikala od šedesátých let 19. století v klášteře sv. Martina v bádensko-württemberském Beuronu, unikátní památka se skrývá v Praze na Smíchově v interiéru klášterního kostela sv. Gabriela.

Vstup volný