BEURONSKÁ UMĚLECKÁ ŠKOLA V KOSTELE BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

v Opavě – Marianum – Rooseveltova 47
dne 3. září 2020 v 17:30 hodin
Přednáší Mgr. Monica Bubna-Litic
předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění
Vstupné dobrovolné, věnováno na opravu oken v kostele
K dostání bude nově vydaná kniha o kostele

Kromě dvou významných pražských památek Beuronské umělecké školy se v Čechách vyskytují další interiéry v beuronském stylu. Jedním z nich je kostel Božského Srdce Páně v Opavě, který vymaloval v pozdním období beuronského vlivu (kolem roku 1930) jeden z beuronských malířů br. Antonín Vrbík OSB, mnich z pražských Emauz.

Anotace ke knize Beuronské umění v kostele Božského Srdce Páně v Opavě
Autoři: Bubna-Litic, Monica a Kunštát, Miroslav
brožovaná, 70 s., 1. vydání
vydáno: srpen 2020
ISBN: 978-80-906334-1-4
doporučená cena: 190 Kč


Publikace podrobně a zasvěceně představuje jednu z dochovaných památek tvorby výjimečné Beuronské umělecké školy v českých zemích – patrový kostel Božského Srdce Páně v Opavě, který je součástí klášterního komplexu Marianum. Výzdoba kostela Božského Srdce Páně v Opavě ukazuje vývoj a proměny Beuronské umělecké školy, která hledala, podobně jako secese nebo avantgardní směry, nové umělecké formy na přelomu 19. a 20. století. Na rozdíl od řady svých současníků používali beuronští umělci a umělkyně tyto nové formy pro umění sakrální. Dosáhli patřičného uznání, které značně přesahovalo časový limit Beuronské umělecké školy, končící asi ve dvacátých letech století. Chrám v Opavě obdržel svou beuronskou výzdobu až ve 30. letech, v období tzv. druhé generace beuronské školy. Autoři rovnávají díla první a druhé generace a poukazují na změny v pojetí beuronských předpisů autora opavských nástěnných maleb br. Antonína
Vrbíka OSB. Byl mnichem v pražských Emauzích, vyučeným v beuronském klášteře sv. Martina v dnešním Bádensku Württembersku, jeho mentorem byl sám zakladatel beuronského umění P. Desiderius Lenz OSB. Vrbík pracoval v kolektivu mnichů – malířů tzv. první generace na konci 19. a na začátku 20. století na třech unikátních památkách beuronské školy: na Monte Cassino v Itálii, v kostele benediktinek v Praze na Smíchově a samozřejmě v Emauzích. V Opavě byl patrně jediným autorem. Už zde nenajdeme odkaz egyptského umění tak typický pro beuronskou rnamentální výzdobu. I pojetí nástěnných maleb od Vrbíka v době druhé generace se vymyká základnímu stylu, tzv. beuronskému geometrickému kánonu. Jeho dosah je patrný jen na šesti realizacích podle návrhů Mariánského cyklu z opatského kostela v Emauzích, který Vrbík věrně přejal a zvěčnil na zdech kostela Božského Srce Páně v Opavě. Publikace provází celým opavským kostelem. Kromě poznatků o konkrétní budově tak čtenář získává i vhled do vývoje originálního uměleckého vyjádření, které bylo a stále je v kontextu středoevropského umění neprávem řehlíženo. Sestry kláštera Marianum v Opavě Vás zvou srdečně zvou na prezentaci publikace do kostela Božského Srdce Páně v Opavě dne 3. září 2020 v 17.30 hodin.