Benediktinky

V roce 1889 přišly do nově postaveného kláštera sv. Gabriela benediktinky z Nonnbergu ze Salzburgu. Do roku 1918, kdy byl klášter zrušen, sem vstoupilo dalších asi devadesát sester, mnohé z nich byly šlechtičny:

 Hraběnka Anna von Galen (setra Magdalena) byla žákyní P. Desideria Lenze. Její strýc Max Gereon hrabě von Galen byl světícím biskupem v Münsteru a její další příbuzný byl benediktin v Emauzích. O několik let později ji následovaly její sestry Emma a Anna-Maria von Galen.

V roce 1889 přišly do nově postaveného kláštera sv. Gabriela benediktinky z Nonnbergu ze Salzburgu. Do roku 1918, kdy byl klášter zrušen, sem vstoupilo dalších asi devadesát sester, mnohé z nich byly šlechtičny:

Hraběnka Anna von Galen (setra Magdalena) byla žákyní P. Desideria Lenze. Její strýc Max Gereon hrabě von Galen byl světícím biskupem v Münsteru a její další příbuzný byl benediktin v Emauzích. O několik let později ji následovaly její sestry Emma a Anna-Maria von Galen.

Kněžna Maria Aloisia zu Schwarzenberg (sestra Benedikta), do kláštera sv. Gabriela vstoupila v Praze v roce 1909. Její otec byl 8. knížetem, její matka získala pro komunitu sv. Gabriela hrad Bertholdstein v Rakousku, kam se po roce 1919 sestry z Prahy přestěhovaly. Nynější senátor a ministr zahraničí České republiky Karel Schwarzenberg je 12. knížetem.

Hraběnka Christine Schoenborn, byla neteř hraběte Františka Schoenborna, který byl od roku 1885 pražský arcibiskup a od roku 1889 kardinál. Druhý její strýc Bedřich byl v roce 1888 jmenován ministrem spravedlnosti. Nynější vídeňský kardinál dr. Christoph Schoenborn je jejím prasynovcem.

Princezna Maria Franziska Lobkowitz (sestra Johanna), její otec kníže Jiří Kristián Lobkowitz byl nejvyšší maršálek Království českého. Nynější majitel Mělnického zámku Jiří je jejím prasynovcem.

 Hraběnka Auguste Salm-Reifferschiedt (sestra Edeltraud), byla jedna z Lenzových žákyň a autorka nástěnných maleb v klauzuře.

 Hraběnka Marie Františka Coudenhove (sestra Elisabeth) byla rozená Trauttmannsdorff, provdala se za Karla hraběte Coudenhove, který byl v letech 1896-1911 místodržící v Čechách, neměli děti. Po manželově smrti v roce 1914 vstoupila Marie Františka v Praze do kláštera sv. Gabriela.

Sestry žily v přísné klauzuře, klášter prosperoval, byla v něm lékárna i pekárna. Tam, kde je dnes budova Povodí Vltavy, byla zelinářská zahrada, na sever od kláštera hospodářské budovy a dokonce i vodárna, dnes zpustlá a zarostlá.

Nově vzniklá Československá republika bohužel nepřála řádům, v jejichž komunitách měly převahu cizinky, a tak sestry v roce 1919 nedobrovolně opustily Prahu a odstěhovaly se na hrad Bertholdstein v Rakousku. Klášter prodaly Československému státu s podmínkou, že kostel bude navždy sloužit církevním účelům, což bylo dosud za všech režimů dodržováno.

Dnešním majitelem je Česká pošta.