Galerie

Kostel sv. Gabriela
(správný název Zvěstování Panně Marii) je bývalý opatský kostel kláštera sv. Gabriela. Po prodeji kostela i kláštera v roce 1919 byly všechny vstupy z kláštera do kostela zazděny. Kostel byl po odchodu sester, a je i nadále,
používán k bohoslužebným účelům.

Klášter sv. Gabriela – aktuální stav
Exteriér kláštera.

Klášter sv. Gabriela – historické fotografie

Socha archanděla Gabriela
Podle originálu sochy vytvořili restaurátor Karel Holub a sochař Petr Holub faksimili

Klášterní ateliér výšivek
Beuronské výšivky parament (z latinského paramentum – ozdoba) je souhrnné označení pro textilie užívané při liturgii. Ve sv. Gabrielu vznikaly vyšívané pluviály, dalmatiky, kasule, alby, štóly, mitry a podobně. Většinou
byly vypracovány pro ostatní kláštery se zaměřením na beuronské umění.

Svatogabrielský evangelistář, list k Velikonocům
Evangelistář Liber evangeliorum vznikal v klášterním ateliéru po dobu 13 let. Sestry malovaly na pergamen velikosti A3 pod vedením svého mentora P. Desideria Lenze OSB. Ke svátkům Velikonoc 2019 jsme vybrali scény

Klášter sv. Gabriela na Bertholdsteinu 
Bertholdstein se nachází ve Štýrsku v Rakousku na hranici se Slovinskem a Maďarskem, kam se sestry v roce 1919 z Prahy přestěhovaly.

Noc kostelů 2019
Několik momentek z každoroční akce.