Kostel sv. Gabriela

(správný název Zvěstování Panně Marii) je bývalý opatský kostel kláštera sv. Gabriela. Po prodeji kostela i kláštera v roce 1919 byly všechny vstupy z kláštera do kostela zazděny. Kostel byl po odchodu sester, a je i nadále, používán k bohoslužebným účelům.