Language

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Dny Evropského Dědictví 2017 PDF Print E-mail
News - News
There are no translations available.

dny_ed-2017 

16. září, otevřeno od 14.00 do 18.00

kostel Zvěstování Panně Marii

při klášteře sv. Gabriela, Holečkova 10, Praha 5-Smíchov

15.00 komentovaná prohlídka kostela

16.30 ukázka beuronské iluminace z knihy Liber

evangeliorum

 
Noc Kostelů 2017 PDF Print E-mail
News - News
There are no translations available.

Noc kostelů 9. června 2017

noc_kostelu_2017

Kostel Sv. Gabriela (Zvěstování Panně Marii), Holečkova 10,

Praha 5 - Smíchov bude otevřen od 19.00 do 24.00 hodin.

 

19.30 – Audiovizuální prezentace knihy LIBER EVANGELIORUM 

21.00 a 23.00 – Komentované prohlídky

 

Na fasádě severního křídla kláštera sv. Gabriela je okno velké přes celá dvě poschodí. Patřilo k ateliéru, který obyvatelky kláštera nazvaly po patronu malířů sv. Lukášovi. Vznikl zde iluminovaný rukopis nazvaný Liber Evangeliorum (Kniha evangelií). Benediktinky pracovaly na velice nezvyklých beuronských knižních iluminacích pod vedením zakladatele beuronského umění P. Desideria Lenze celých třináct let. Tento tzv. evangelistář používaly při význačných svátcích a slavnostech. V Rakousku, kam se v roce 1919 přestěhovaly, vytvořily poslední iluminaci. Od roku 2008 je toto dílo, které nemá na světě obdoby, uchováváno v depozitáři Diecézního muzea v Grazu. Se svolením sester vyšlo v Praze v roce 2016 jako publikace s česko-německými komentáři, nikdy předtím tyto iluminace na pergamenu neměla veřejnost možnost spatřit.

K zakoupení po prezentaci přímo v kostele, cena 990,- Kč.

 

 

 
Představení nové knihy o Svatogabrielském evangeliáři v Emauzích PDF Print E-mail
There are no translations available.

15542004_1440691802609074_344135257998800488_n

V umění krásné knihy byl tento evangelistář výjimečným počinem, protože i když přelom 19. a 20. století přinesl snažení tiskařů a ilustrátorů o kvalitní tisk, bohaté rytiny a promyšlené typy tiskového písma, téměř vůbec se nepracovalo s výjimečnou knihou rukopisnou. Tzv. Svatogabrielský evangeliář z názvem Liber evangeliorum (Kniha evangelií) je jedním z nejobsáhlejších beuronských iluminovaných rukopisů. V českém prostředí se originálním řešením knižní tvorby s duchovním obsahem zabývali František Bílek a Alfons Mucha, ale také v jejich případě šlo o návrhy k tisku.

 
Adventní sobota s beuronským uměním v kostele sv. Gabriela PDF Print E-mail
News - News
There are no translations available.

Srdečně Vás zveme na každoroční Adventní sobotu s beuronským uměním v kostele sv. Gabriela v Holečkově ulici na Smíchově, která se uskuteční 10.12. 2016 ve 14:00.

Letošní setkání bude významné tím, že zde bude v uvedena rozsáhlá obrazová publikace Knižní malba Beuronské umělecké školy / LIBER EVANGELIORUM / Die Buchmalerei der Beuroner Kunstschule.

 Pozvanka-beuron_advent_final

 

 
Mše svaté únor 2016 PDF Print E-mail
News - News
There are no translations available.

út 2. 2.

17:00 mše sv. (tradiční „tridentská“) ze slavnosti Očišťování Panny Marie (Hromnic)

pá 5. 2.

17:00 mše sv. (trad.) ze sv. Agáty, panny a mučednice

so 6. 2.

9:00 mše sv. (trad.) ze sv. Tita, biskupa a vyznavače

ne 7. 2.

11:15 mše sv. z 5. neděle v mezidobí

17:00 mše sv. (trad.) z neděle 2. po Devítníku (Quinquagesima), sv. Romualda

st 10. 2.

17:00 mše sv. (trad.) z Popeleční středy (se svěcením popela)

pá 12. 2.

17:00 mše sv. (trad.) z pátku po Popeleční středě (sv. Sedmi zakladatelů Řádu Servitů)

ne 14. 2.

11:15 mše sv. z 1. neděle postní

17.00 mše sv. (trad.) z neděle 1. postní (Invocabit), sv. Valentina

pá 19. 2.

17.00 mše sv. (trad.) z pátku suchých dnů v postě

ne 21. 2.

11:15 mše sv. z 2. neděle postní

17.00 mše sv. (trad.) z neděle 2. postní (Reminiscere)

pá 26. 2.

17.00 mše sv. (trad.) z pátku po 2. neděli postní

ne 28. 2.

11:15 mše sv. z 3. neděle postní

17.00 mše sv. (trad.) z neděle 3. postní (Oculi)

Rektor kostela: P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 605 830 201;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zástupce pro tradiční liturgii: Robert Školoud, tel.: 728 753 021

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 


Page 1 of 4

Beuronskou uměleckou školu v opatství sv. Gabriela na Smíchově

ovlivnilo umělce prvních desetiletí 20.století (Plečníka, Muchu, Kotěru). V Praze je zastoupeno v klášterech Emauzy, sv. Gabriela, Sacré Coeur, v kostele sv. Rodiny v Řepích. Důležité beuronské interiéry v České republice jsou v Teplicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Opavě aj.

Beuronští umělci se zabývají architekrurou, sochařstvím, malířstvím, uměleckým řemeslem, od roku 1903 byla v Beuronu založena zlatnická dílna.

Velký důraz byl kladen na kánon. Jednoduché, lineární, abstraktní znázorňování geometrického stylu odpovídalo matematickým zákonům symetrie a rytmu, pořádku a harmonii. Proto se i v dekoru objevovaly kruhy, trojúhelníky, čtverce, jejichž symbolika hrála dominantní roli, k čemuž se přidávaly různé= variace rovných linek, klasovitá vazba zdiva, kosočtvercový nebo cikcakový dekor, spirály (symbol věčnosti), vlnovky (symbol vody pro vznik a zánik přirozeného života), rlzné obloukovité linky a rytmizování podélných pruhů a teček. Z raného křesťanství převzalo beuronské umění čisté zářící barvy, které mají symbolickou platnost.

Beuronská kongregace bylo seskupení klášterů stejného zaměření, v tomto případě uznávající a vytvářející beuronské umění. Kláštery byly v Německu, Belgii, Rakousko-Uhersku, Dánsku, Itálii, dodnes jich přežilo osmnáct.

Beuronské umění nelze zaměňovat se středověkým benediktinským klášterem v Beuern (Beurum/Buranum) v Bavorsku, kde byly nalezeny texty potulných středověkých hudebníků a básníků, které Carl Orff zkomponoval pod jménem Carmina Burana.

uvod_03uvod_05uvod_07