Language

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Anketa

Navštívili jste již náš kostel někdy?
 
kostel Zvěstování Panny Marie listopad PDF Tisk Email
Články - Novinky
Sobota, 07 Listopad 2015 19:33

ne 1. 11.

11:15 mše sv. ze slavnosti Všech svatých - česky

17:00 mše sv. (trid.) ze slavnosti Všech svatých (23. neděle po Svatém Duchu)

pá 6. 11.

17:00 mše sv. (trid.) s pobožností Prvního pátku v měsíci

So 7. 11.

9:00 mše sv. (trid.) z Panny Marie v sobotu

ne 8. 11.

11:15 mše sv. z 32. neděle v mezidobí - latinsky s gregoriánským chorálem

17.00 mše sv. (trid.) z neděle 5., která přebývá po Zjevení Páně (čtyř sv. Korunovaných mučedníků)

pá 13. 11.

17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Didaka, vyznavače

ne 15. 11.

11:15 mše sv. z 33. neděle v mezidobí - česky

17.00 mše sv. (trid.) z neděle 6., která přebývá po Zjevení Páně (sv. Alberta Velikého)

pá 20. 11.

17.00 mše sv. (trid.) ze sv. Felixe z Valois

ne 22. 11.

11:15 mše sv. ze slavnosti Ježíše Krista Krále - česky

17.00 mše sv. (trid.) z neděle 24. a poslední po Svatém Duchu (sv. Cecilie)

pá 27. 11.

17:00 mše sv. (trid.) z férie (přenesení ostatků sv. Ludmily, vdovy a mučednice)

ne 29. 11.

11:15 mše sv. z 1. neděle adventní - česky

17:00 mše sv. z První neděle adventní

Rektor kostela: P. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 241 416 252 nebo: 605 830 201;

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

číslo účtu duchovní správy: 0120797309/0800

Společnost přátel beuronského umění a Nadační fond MALAKIM: Mgr. Monica Bubna-Litic (Šebová), tel: 777 221 950; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.beuron.cz

číslo účtu Společnosti přátel beuronského umění: 6668718001/5500

číslo účtu Nadačního fondu MALAKIM: 7452142001/5500

Zástupce pro tradiční liturgii: Robert Školoud, tel.: 728 753 021; e-mail:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 


Beuronskou uměleckou školu v opatství sv. Gabriela na Smíchově

ovlivnilo umělce prvních desetiletí 20.století (Plečníka, Muchu, Kotěru). V Praze je zastoupeno v klášterech Emauzy, sv. Gabriela, Sacré Coeur, v kostele sv. Rodiny v Řepích. Důležité beuronské interiéry v České republice jsou v Teplicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Opavě aj.

Beuronští umělci se zabývají architekrurou, sochařstvím, malířstvím, uměleckým řemeslem, od roku 1903 byla v Beuronu založena zlatnická dílna.

Velký důraz byl kladen na kánon. Jednoduché, lineární, abstraktní znázorňování geometrického stylu odpovídalo matematickým zákonům symetrie a rytmu, pořádku a harmonii. Proto se i v dekoru objevovaly kruhy, trojúhelníky, čtverce, jejichž symbolika hrála dominantní roli, k čemuž se přidávaly různé= variace rovných linek, klasovitá vazba zdiva, kosočtvercový nebo cikcakový dekor, spirály (symbol věčnosti), vlnovky (symbol vody pro vznik a zánik přirozeného života), rlzné obloukovité linky a rytmizování podélných pruhů a teček. Z raného křesťanství převzalo beuronské umění čisté zářící barvy, které mají symbolickou platnost.

Beuronská kongregace bylo seskupení klášterů stejného zaměření, v tomto případě uznávající a vytvářející beuronské umění. Kláštery byly v Německu, Belgii, Rakousko-Uhersku, Dánsku, Itálii, dodnes jich přežilo osmnáct.

Beuronské umění nelze zaměňovat se středověkým benediktinským klášterem v Beuern (Beurum/Buranum) v Bavorsku, kde byly nalezeny texty potulných středověkých hudebníků a básníků, které Carl Orff zkomponoval pod jménem Carmina Burana.

uvod_03uvod_05uvod_07