Noc kostelů 2020

Kostel sv. Gabriela, Praha 5-Smíchov

 pátek 5. června 2020, otevřeno od 18.00 do 22.00

18.30 – 19.30 Komentovaná prohlídka kostela – beuronské umění jako dědic Egypta, PhDr. Miroslav Kunštát Ph.D.

Mezi přednáškami meditační hudba ke ztišení a rozjímání

20.30 – 21.30 Komentovaná prohlídka kostela – podaří se zachránit tento umělecký skvost? Odpoví vám PhDr. Miroslav Kunštát, PhD.

Na deskovém obraze Matky Boží v apsidě lze spatřit okřídlený symbol (vpravo) nápadně
připomínající egyptský sluneční kotouč (vlevo). Beuronské umělkyně i umělci zpodobňovaly
pomocí okřídleného kruhu Nejsvětější Trojici.