KOSTEL SV. GABRIELA V PRAZE NA SMÍCHOVĚ

a

BEURONSKÉ UMĚNÍ

Klášter sv. Gabriela na Smíchově, seriál na radiu Vltava.

3. dílný seriál o Klášteru sv. Gabriela na smíchově a beuronském uměni...

Více zde

Beuronskou uměleckou školu v opatství sv. Gabriela na Smíchově

ovlivnilo umělce prvních desetiletí 20. století (Plečníka, Muchu, Kotěru). V Praze je zastoupeno v klášterech Emauzy, sv. Gabriela, Sacré Coeur, v kostele sv. Rodiny v Řepích. Důležité beuronské interiéry v České republice jsou v Teplicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Opavě aj. Beuronští umělci se zabývají architekturou, sochařstvím, malířstvím, uměleckým řemeslem, od roku 1903 byla v Beuronu založena zlatnická dílna. Velký důraz byl kladen na kánon. Jednoduché, lineární, abstraktní znázorňování geometrického stylu odpovídalo matematickým zákonům symetrie a rytmu, pořádku a harmonii. Proto se i v dekoru objevovaly kruhy, trojúhelníky, čtverce, jejichž symbolika hrála dominantní roli, k čemuž se přidávaly různé variace rovných linek, klasovitá vazba zdiva, kosočtvercový nebo cikcakový dekor, spirály (symbol věčnosti), vlnovky (symbol vody pro vznik a zánik přirozeného života), různé obloukovité linky a rytmizování podélných pruhů a teček. Z raného křesťanství převzalo beuronské umění čisté zářící barvy, které mají symbolickou platnost. Beuronská kongregace bylo seskupení klášterů stejného zaměření, v tomto případě uznávající a vytvářející beuronské umění. Kláštery byly v Německu, Belgii, Rakousko-Uhersku, Dánsku, Itálii, dodnes jich přežilo osmnáct. Beuronské umění nelze zaměňovat se středověkým benediktinským klášterem v Beuern (Beurum/Buranum) v Bavorsku, kde byly nalezeny texty potulných středověkých hudebníků a básníků, které Carl Orff zkomponoval pod jménem Carmina Burana.

Opatství sv. Gabriela

Na pravé straně Holečkově ulice, směrem z náměstí Kinských, se v rozlehlých zahradách nachází nečekaně velkolepá novorománská stavba, která vypadá trochu jako pohádkový hrad s několika věžemi. Jedná se o klášterní komplex sv. Gabriela.